Auktionsvilllkor

AUKTIONSVILLKOR


Angivna priser är minimipriser. Underbud beaktas ej. Köparen skall till auktionären betala 20 % (inkluderar moms i förekommande fall) på auktionspriset. Avgivet bud är bindande. Rätten till inropat objekt övergår till köparen först sedan full likvid erlagts. Inropade objekt skickas till köparen inom 3-4 veckor efter auktionen. Utländska kunder erhåller förhandsfaktura.


Buden som avges skall vara i svenska kronor. Ekonomisk och juridisk motpart för alla köpare och inlämnare till auktioner genomförda av Frimärksauktioner Tre Kronor är Upplev Media i Lindesberg AB, organisationsnummer 556971-1756. Betalning sker till Bankgiro 451-5656 eller Swich nr 123 681 59 48 senast 14 dagar efter att objekten mottagits.


Upplev Media/Tre Kronor använder sig av vinstmarginalsystemet (VMB), vilket innebär att moms inte specificeras på fakturor. I förekommande fall tillkommer porto- och försäkringskostnader.


Fasta höjningar:

Under 100                            med     5

från 100 till 500                   med   10

från 500 till 1000                 med   50

från 1000 till  5000              med 100

från 5000 till  10000            med 200

från 10000  och  uppåt       med 500


ALLMÄN INFORMATION

De angivna katalognumren och katalogvärdena är beträffande nordiska frimärken från Facit Special 2020. Värden för stämplar är från Postal X. För utländskt material har i första hand Michel använts. I undantagsfall används också Stanley Gibbons, i så fall angivet med SG i auktionstexten. 


REKLAMTION

Reklamation av objekt med på fotot synliga defekter kan inte godtas. Berättigade reklamationer beaktas endast i de fall som de inkommit inom 10 dagar från det att objektet nått köparen eller aviserats av dennes postanstalt. Reklamation godtagas inte efter ovannämnda tidsfrist och ej heller för samlingar och sammanställningar. Vid godkänd reklamation återfår köparen auktionspris plus köparprovision men ej portokostnad


OFFENLIG AUKTION

Under auktionen används den amerikanska auktionsmodellen, där 10 nummer ropas ut i taget och om någon i salen vill bjuda tas objektet upp för budgivning. Under vissa avsnitt kan utropen ske på traditionellt sätt. Budgivning till Tre Kronors offenltiga auktioner kan ske via internet, postbud, e-post och telefon.


AUKTI0N INTERNET (WEB-auktion och REALTIDS-auktion)

Tre Kronor använder två typere av auktionsformer på Internet. För att kunna delta vid auktioner på Internet är det nödvändigt att du först registerar dig som kund. Du behöver bara registrera dig en gång. Klicka här!


WEBAUKTION

När auktionen är publicerad på hemsidan går det att börja bjuda. Du bjuder precis som tidigare ditt högsta bud och systemet bjuder automatiskt åt dig upp till ditt maxbud efter ovanstående budstege. Web-auktionen avslutas vid en bestämd angiven tidpunkt. Tre Kronors WEB-auktioner är uppdelat i olika kategorier (t.ex. Ringtyp, Oscar Boktryck, Oscar Koppartryck) och kategorierna kommer ha olika stopp/avslutstider. Innan en kategori inom webauktionen är avslutad kan man alltid höja redan lagda bud.  Lämnas bud på ett objekt inom två minuter före avslutstiden för en kategori så förlängs tiden för just detta objekt med ytterligare två minuter. Övriga objekt inom kategorin avslutas på angiven stopptid. (Avslutstider för respektive kategori kommer finnas på hemsidan inför varje WEB-auktion).


REALTIDSAUKTION

En realtidsauktion fungerar nästan som en vanlig auktion, med skillnaden att auktionen genomförs på Internet och det är auktionssystemet som är auktionist.


Till skillnad från en Web-auktion startar en Realtidsauktion vid ett bestämt klockslag. och rullar sedan på tills dess alla bud är lagda. Sluttiden för varje objekt på auktionen förlängs så länge budgivning pågår, d v s exakt som på en vanlig offenlig auktion. Auktionen löper framåt med fem (5) auktionsobjekt åt gången. Varje objekt inom femgruppen avslutas efter hand som tiden för varje objekt går ut. En ny grupp om fem objekt  kommer automatiskt upp först efter att tiden för alla fem objekten i föregående grupp har gått ut.  

 

För att lägga bud klickar du på knappen ”Lägg bud”. Budet registeras omedelbart och höjning sker efter ovanstående budstege. Systemet visar löpande nästa budnivå. 


Om ditt bud är är ledande visas ditt belopp och kundnummer. Om två eller flera bud klickas samtidigt så noterar systemet det bud som registrerats först. Kontrollera att ledande bud är lagt av ”dig”. Så länge du leder kan du inte lägga nya bud. Du kan alltså inte bjuda över dig själv! Budet är bindande och du får direkt veta om ditt bud är mottaget.


En tidsindikatorn börjat röra sig nedåt när 40 sekunder återsår av budtiden. Varje gång ett bud läggs återgår tiden för budgivningen till 40 sekunder kvar. Sker en budgivning när det återsår mindre än 20 sekunder kvar, startar budgivningen om på 20 sekunder. När tidsindikatorn räknat ner till 0 är auktionsobjektet sålt till den budgivare som har det högsta budet.


BUDGIVNING FÖRE AUKTION

Budgivning kan allså ske som det beskrivits här ovan direkt på Internet med det kan också ske på tre ytterligare sätt:


1) Postala bud som skickas till Tre Kronor, Rönnbärvägen 17, 711 33 Lindesberg senast angivet datum för respektive auktion.


2) E-post bud som skickas till adress: bud@trekronor.one senast angivet datum för respektive auktion.


3) Telefon till Christer 070-598 80 08 senast angivet datum för respektive auktion.